Infrastructure

Atithi Bhavan
Bus Stand
Dadawadi
Ramdev Seva Samiti
Gram Panchayat
Gyan Bhandar
Aayambil Khata
Hospital
High School
Veterinary Hospital
Oswal Jain Dharmashala
Porwal Jain Dharmashala